ga naar MEUBELEN
ga naar KUNST
30 jaar ervaring   -   Ambachtelijk, eerlijk   -  Met het hart gemaakt in eigen atelier
ga naar de startpagina
ga naar Titus Bransma
ga naar de dressoir
ga naar de spiegelkast
ga naar het grafmonument
ga naar One two three love is in the air
ga naar Titus Bransma
ga naar de dressoir
ga naar de spiegelkast
ga naar het grafmonument
ga naar One two three love is in the air
ga naar One two three love is in the air
Hoe kunt u mij bereiken
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer  06 5758 1653.
Helaas zal ik niet altijd meteen kunnen antwoorden, omdat  ik veel tijd doorbreng in de werkplaats of mijn atelier.  In de werkplaats kunnen de machines luidruchtig zijn en/of ik moet mijn concentratie bij het werk houden.
Mijn voorstel is dan ook een e-mail achter te laten, zodat ik U op een rustiger tijdstip kan antwoorden.  Dit kan d.m.v. e-mailen naar jos.mertens@meubelenkunst.nl .
U vraag of telefoonnummer kan ook hieronder worden ingevuld en verzonden.
Jos Mertens